Pielgrzymki

4 850PLN

8 dni

HISTORIA CHRZEŚCIJAN – ŚW. CHARBEL

3 500PLN

8 dni

Pielgrzymka do Hiszpanii i Lourdes

29.06-06.07.2019 r.

3 500PLN

8 dni

Pielgrzymka do Portugalii

04.09-11.09.2019 r.

2 099PLN

7 dni

+500$

Pielgrzymka do ziemii świętej -7 dni

28.06. - 4.07.2019 r.